ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གི་འཁྱོག་བཤད་ལ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་དགག་པ།


༄༅།། བོད་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་སྟེ། ད་ལྟ་ཁྲིམས་འཆར་དེར་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་ལས་ལྷག་མེད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཁྲིམས་འཆར་དེར་འཁྱོག་བཤད་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྐྱོན་བརྗོད་དེར་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG