ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད།


༄༅།།ཉེ་ཆར་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ན་གཞོན་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་སྐད་འབོད་བྱས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་ཁོང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཁོང་གང་དུ་ཡོད་པ་དང་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡོད་མེད་སོགས་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་སྐོར། བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བྱེས་ཀྱི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་དེར་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG