ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཇི་ཎི་ཝྭར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི།


༄༅།། ཕྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༡༠་སྟེ། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སུད་སི་དང་ལེག་ཏེན་སི་ཏན་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་སུ་གནས་འཁོད་བོད་པ་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ལྟེ་གནས་ཏེ། སུད་ཛར་ལན་ཌིའི་འཇི་ཎི་ཝྭར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆགས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ནས་ལོ་༧༠་འཁོར་པའི་དུས་དྲན་ལ་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐ་ཞན་ཡོད་པ་གསལ་བསྟོན་བྱ་རྒྱུའི་དོན་དུ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། སུད་སིར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ངོ་དེབ་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG