ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་དམ་པ་དེའི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་དམ་པ་དེ་ཉིད་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་ནས་དེ་རིང་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་བྱས་སིང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་སྐུ་གཞོག་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་ཚེ་སྨད་སྐྱེལ་སའི་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་སུ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG