ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་བུ་མོའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་བུད་མེད་ལས་རིམ་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐྱིད་ལགས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ། བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཕྱོགས་བཅས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG