ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན། ༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༡


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ང་ཚོའི་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་བ་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་སྤྱི་དམངས་བོད་པ་ཚོ་འོས་འདེམས་ལ་མཉམ་ཞུགས་ལེགས་པར་བྱེད་ཕྱོགས་སུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པར་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG