ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷ་སའི་བཙོན་ཁང་རྒྱ་སྐྱེད་དང་བཟོ་བཅོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་འཁོར་སྐར་བརྒྱུད་ནས་བརྙན་པར་བརྒྱབ་པ་དེར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་དོན་ལྟར་ན་དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱས་སྤྲོས་ཅན་གྱི་མགྲོན་ཁང་ཕྱེ་ནས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་འགུགས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པ་སྲིད་དོན་བཙོན་པ་རྣམས་ཚོ་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅོད། ད་དུང་བཙན་གཡེམ་པ་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་ཅན་པའི་བཙོན་ཁང་ཁག་ཀྱང་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG