ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འཛིན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་བསམ་བློའི་འཐབ་རྩོད་ལས་འགུལ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་གསར་པ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་ ལས་འགུལ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་ ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བློ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པས་ དོན་དངོས་སུ་ དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣའི་སྐྱོན་ཚང་བཏོན་མཁན་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཞེན་མེད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ ཁོང་ཚོར་རྡུང་རྡེགས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ

XS
SM
MD
LG