ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཕྲུག་ཚོ་དབྱར་གནང་སྐབས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག


༄༅།།བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་སྐབས་སུ་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་བྱ་མི་ཆོག་ཅེས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཕྲུ་གུའི་ཁྱིམ་བདག་ཕ་མ་ཚོར་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ། ཕ་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་རྒྱའི་ཡིག་ཆར་མིང་རྟགས་བཀོད་བཅུག་ཡོད་པའི་སྐོར། ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་སྒོས་སྙན་སྒྲོན་བྱས་ཡོད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG