ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོ་གླིང་གི་སློབ་ཆེན་ཁག་གི་རྩིས་འཁོར་ནང་དུ་སིམ་འཛུལ།


༄༅།། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་ཁག་གི་རྩིས་འཁོར་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲྭ་རྐུན་རྣམས་སིམ་འཛུལ་བྱས་ནས་འཕྲུལ་རིག་གི་གསང་བའི་ལག་རྩལ་རྣམས་རྐུ་འཁྱེར་བྱས་འདུག་ཅིང་། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་མི་སྣ་དང་གསང་བའི་ལས་ཁང་གི་ལས་སྣེ་ཚོས་གསར་འགོད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ན་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློབ་ཆེན་ཁག་གི་རྩིས་འཁོར་ནང་དུ་ལྐོག་འཛུལ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་དྲྭ་རྐུན་རྣམས་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུའུ་ཡུས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG