ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ས་ག་ཟླ་བའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭར་སྐྱོད་བཞིན་པའི་ཕྲུ་གུར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སློབ་གསོ་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་དང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་གསོ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཞི་བཟུང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཞེས་འབོད་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱིས་གསོ་ཁང་༼སྔོན་འགྲོའི་སློབ་གྲྭ༽གཉིས་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཁྱིམ་བདག་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ། ས་ག་ཟླ་བའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་དགོན་པར་ཆོས་མཇལ་ལ་ཁྲིད་མི་ཆོག་པ་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་བྱེད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད།

XS
SM
MD
LG