ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་བརྫིས་ཚབས་ཆེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བཏོན་པའི་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་བོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནི་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ལ་ཉིན་ལྟར་རྡོག་བརྫིས་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞེས་འཁོད། སྙན་ཐོ་དེ་འགྲེམ་སྤེལ་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་དམངས་གཙོ་དང་།

XS
SM
MD
LG