ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཟི་སྨན་དང་ཆང་རག་སྔོན་འགོག་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སྐབས་བོད་པ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་ལས་རོགས་རྒྱ་གར་བ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ངན་ལོབས་གཙང་སེལ་ཞེས་བཟི་སྨན་དང་ཆང་རག་སྔོན་འགོག་གི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་ཚུགས་ཡོད་ཅིང་། ངན་ལོབས་གཙང་སེལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་མཐོ་སློབ་མང་ཆེ་བར་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་སྔ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་འདི་སྤེལ་ཟིན་འདུག

XS
SM
MD
LG