ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧྲང་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གད་པའི་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་སྲིད་དོན་གྱི་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་དང་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་པ། རྒྱ་ནག་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་སོགས་ལ་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་གླེང་བའམ། ཡང་ན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་དུ་ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་དང་སྲིད་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་བ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་གླེང་ནས་གཞུང་གི་ཉེས་སྐྱོན་རྣམས་ཐེར་འདོན་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མེད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG