ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ནུས་པ་ཆེར་བསྐྱེད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་དམར་ཕྱོགས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་ལ་བཅོས་སྒྱུར་བཏང་ནས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ནུས་པ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱུང་བ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་བློ་ཚབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་སྤྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༢༡་ཉིན་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་དང་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་ལ་བཅོས་སྒྱུར་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཏོན་པར་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཁང་ཟེར་པ་དང་།

XS
SM
MD
LG