ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ལས་འགན་འཕར་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་བོད་པའི་ན་གཞོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྣ་མང་ཞིག་གི་ཐོག་གླེང་མོལ་གནང་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG