ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༠༨ལོའི་ས་བྱིའི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༠༨་ལོར་བོད་ས་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་ས་བྱིའི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་ལངས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་དམངས་ཀྱི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་དེར་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG