ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྡི་ལི་གསར་པར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ལ་རྗེས་དྲན།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཏེ། ༡༩༥༩་ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒར་ལངས་ཉིན་མོ་འདི་ལྡི་ལིའི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་རིང་གི་ལས་འགུལ་དེ་གཞུང་ལམ་ཐོག་ཏུ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་དང་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་ཀྱང་སྒྲོག་སྦྱང་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG