ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱས་སྟོང་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་འདས་གྲོངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བོད་པའི་བུད་མེད་བྱས་རྗེས་ཅན་རྒྱས་སྟོང་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤེལ་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་པར་གཞིགས་ན་ཡོངས་གྲགས་སུ་རྒྱས་སྟོང་སྙིང་ལགས་སམ། ཡང་ན་རྒྱས་སྟོང་ཨ་མ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཞེས་ཞུ་བའི་དམ་པ་དེ་ཉིད་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༥་སྟེ།

XS
SM
MD
LG