ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་ལ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མདོ་སྨད་ཁུལ་གྱི་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་པར་ལོ་ལྟར་ཆོས་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་ འདི་ལོ་ཡང་དེ་ལྟར་བོད་མིའི་གལ་ཆེའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་དེ་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་སྐབས་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་ཆས་ཡོངས་སུ་སྐྲས་པའི་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་ བཅོ་ལྔ་མཆོད་པ་མཇལ་བར་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ རུ་སྒྲིག་བཏང་སྟེ་འཇིག་བསྐུལ་བྱས་ཡོད་ནའང་ ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་

XS
SM
MD
LG