ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཏུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཆུང་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལཀ་ནོའུ་རུ་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་དང་བོད་པའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཉམས་ཞིབ་མི་སྣས་རིག་གཞུང་དང་ཆོས། ཆབ་སྲིད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་གྲོས་བསྡུར་གནང་བ་བརྒྱུད་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་།

XS
SM
MD
LG