ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞིར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་སྣང་མེད་གཏོང་ཐབས་མེད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཤི་ཅིང་་ཕིང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྲིད་དབང་རིང་དུ་གཏོང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞིར་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་དོ་སྣང་གནང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལུགས་གནད་དོན་དཔྱད་ཞིབ་པ་ཚོས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG