ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ལ་མཁྲེགས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་རྣམ་པ་ཙམ་ཡིན་སྲིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊོམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཉི་འོད་གློག་ཤེལ་ལ་ཚོང་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༣༠་ཐམ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་ཐོན་པའི་ཧ་ཡང་གི་ཅ་ལག་དང་ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཁག་ལ་ཚོང་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༢༤་སྤར་ཏེ། རྒྱ་ནག་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོང་ལས་ཆ་མཉམ་མེད་པར་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་ངར་སྐད་སྒྲོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེས་དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕན་གནོད་ཐེབས་རྒྱུ་མིན་པ་མ་ཟད། མཐར་ཐུག་གི་གྱོང་གུད་ཨ་རིར་ཕོག་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་།

XS
SM
MD
LG