ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མཱོལ་རྡིབ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྟོག་ཞིབ་རྒྱང་ཤེལ་བཙུགས་པ།


རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་མཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པར་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་མཚོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མཱོལ་རྡིབ་ལ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་མཚོ་གླིང་དེའི་ས་ཐོག་ཏུ་རྟོག་ཞིབ་རྒྱང་ཤེལ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་འཇགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་གྱིས་དེ་ལ་བློ་འཚབ་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG