ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གར་སོང་མེད་པར་གྱུར་བ།


ཉེ་ཆར་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་སོག་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལའི་མདུན་དུ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གར་སོང་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ གཡས་གཡོན་དུ་སྒེར་གྱི་མི་བསད་གྱོད་དོན་དང་འབྲེལ་བཙོན་ཁང་དུ་ཚུད་ཡོད། བཙོན་ཁང་ནང་བསྡད་རིང་དཀའ་སྡུག་དང་འཇིགས་སྣང་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གིས་བཙོན་ཁང་ནང་བོད་རང་བཙན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་ལ། ལོ་ ༢༡ རྗེས་སུ་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པ་དང་། ཁོང་གི་གྱོད་དོན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG