ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་ཉེ་སར་མཁའ་ལམ་གསར་གཏོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བརྡ་སོགས་ཅི་ཡང་མ་བཏང་བར་ཐེ་ཝན་མཚོ་འགག་ཏུ་མཁའ་ལམ་གསར་པ་བཞི་སྒོ་ཕྱེ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་མཁའ་འགྲུལ་དོ་དམ་ཁང་གིས་ཉི་མ་དེར་མཁའ་ལམ་འདི་དག་ཏུ་གནམ་གྲུ་འཕུར་སྐྱོད་ཀྱི་མགོ་བརྩམས་ཡོད་པར་ཐེ་ཝན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་སྟངས་དེར་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་པོི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG