ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པས་ཁྲིམས་རར་དྭགས་འབུད་ཞུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་དང་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་རིང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་མི་དམངས་འབྲིང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་བཤེར་བྱས་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལཱིང་ཞོ་ཅུན་ཀྱང་སྐྱེ་རྒུ་མདོའི་ཁྲིམས་རར་སླེབས་ཏེ་དག་འབུད་བྱས་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG