ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཁག་གི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད།


ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀས་བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་བོད་ནས་རྒྱུག་པའི་ཆུ་བོ་ཁག་ལ་བརྟེན་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG