ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

ར་ཤི་ཡའི་གསང་བའི་ལས་དོན་མི་སྣས་རྒྱ་ནག་ལ་གསང་བ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས།


ར་ཤི་ཡའི་བདེ་འཇགས་གི་གསང་བའི་གནས་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་འདོན་བྱས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱབ་གཏོད་ཀྱིས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཤིང་། ཉེས་ཁྲིམས་ནན་པོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མུ་སི་ཁོའོ་ནས་སྦའེ་ཧོའ་ཡིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG