ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མོ་དྷི་དང་ཞཱི་ཅིང་ཕིང་གིས་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ས་ཚམས་རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འབྲོག་ལམ་ས་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་ཐད་ རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་རྩོད་གླེང་བྱུང་སྟེ་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཕྱིན་པ་དེ་ ད་ཆ་མཇུག་འགྲིལ་ཏེ་ ཟླ་བ་རྗེས་མ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཚོགས་རྒྱུའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ཚོགས་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་ཅིང་ ཚོགས་འདུའི་ཞོར་དུ་ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་སྐུ་ཞབས་ནཱ་རེན་དྷར་ མཱོ་དྷི་དང་ རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞཱི་ཅིང་ཕིང་གིས་ འབྱུང་འགྱུར་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་ཀྱི་དབར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་ས་མཚམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག

XS
SM
MD
LG