ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

སོན་རྩ་བྱིས་པའི་དེབ་ཕྲེང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་དང་འགྲེམ་སྤེལ།


བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སོན་རྩ་བྱིས་པའི་དེབ་ཕྲེང་ཞུ་བའི་དེབ་༤༠་དབུ་འབྱེད་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་བ་དང་། དེ་རིང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དེབ་ཕྲེང་དེའི་ནང་དོན་དང་རྩོམ་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཐད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་དང་གངས་ལྗོངས་སོགས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG