ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་ཨོ་གླིང་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས།


སྲིད་སྐྱོང་འབུམ་རམས་པ་བློ་བཟང་སེངྒེས་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོར་གཏམ་བཤད་གནང་སྟེ། ཚོགས་མི་ཚོས་སྲིད་སྐྱོང་གི་གསུང་བཤད་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེས་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལའང་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཨོ་གླིང་སྐུ་ཚབ་དོན་བཅོད་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕག་གཅོད་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG