ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༧ཟླ་ ༧ ཚེས་༧


ལ་དྭགས་སུ་འཁྲུངས་སྐར་དགའ་སྟོན། བོད་དུ་འཁྲུངས་སྐར་དགའ་སྟོན། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་འཁྲུངས་སྐར་དགའ་སྟོན། བོད་སའི་ཐད་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགལ་ཟླ། བོད་སའི་ཐད་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགལ་ཟླ། ཡུ་རོབ་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས།

XS
SM
MD
LG