ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་ལགས་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༢༡ ཉིན་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་རམ་མིག་དམར་ལགས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གློ་བུར་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་རེད། དམ་པ་ཁོང་གིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་རང་ལུས་མེར་སྲེག དེ་བཞིན་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སོགས་ད་ཕན་བོད་དོན་ཆེད་ལས་འགུལ་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་མྱོང་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG