ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གླེང་བ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་བཞིན་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཞན་པོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG