ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ནས་ཨ་རི་ཐོན་སྲིད་པ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་ཚོས་བཤད་པར་གཞིགས་ན་ རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཨིས་རལ་ལ་མི་དགའ་སྡང་ཟུག་ཆེ་བའི་བྱེད་ཕྱོགས་གཙོས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལེགས་བཅོས་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། རེས་གཟའ་མིག་དམག་ཉིན་ཨ་རི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྲིད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG