ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་ཚད་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕུལ་བྱུང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པ།


འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་རིམ་༡༢ཡིག་རྒྱུགས་ནང་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཡོད་ཅིང་། དམིགས་བསལ་སུའུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG