ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ལན་གྱི་བཙུན་པ་དྷ་མ་ཀ་ཡོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ལན་གྱི་རྒྱལ་ས་བྷན་ཁོཀ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་དགོན་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དགོན་པ་དེ་གུང་གྲངས་༧༣་ལ་ཕེབས་པའི་བཙུན་པ་དྷ་མ་ཀ་ཡོས་ཕྱག་བཏབ་སྟེ། དེང་སྐབས་ཐེ་ལན་གྱི་ནང་པའི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་དེར་གྱུར་ཡོད། དྷ་མ་ཀ་ཡོ་དགོན་པ་ནི་ཡེ་ཤུ་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གདན་ས་ཝྭེ་ཊི་ཁན་ལས་ལྡབ་བཅུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད་ཅིང་། བཙུན་པ་དྷ་མ་ཀོ་ཡོར་རྗེས་འཇུག་པ་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་སྒོམ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བླ་མ་དེ་བས་སྤོབས་ཉམས་སྟོན་གྱི་ཡོད་མོད།

XS
SM
MD
LG