ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྕམ་ནན་སི་པེ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་དུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དགའ་བསུའི་མཛད་སྒོ་གནང་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་དང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ནེན་སི་པེ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་ཚེས་༡༠ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG