ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་གྱི་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་ཇུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་མེཀ་ཕན་སི་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཉི་ཧོང་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་དང་གྲ་སྒྲིག་བཅས་ལ་སུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་རྩིས་ལོག་མ་ཐེབས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ། ཨ་མི་རི་ཀར་ཁ་གཏད་བཅགས་ན་ང་ཚོས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་དང་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མ་ཡིན་པའི་མཚོན་ཆ་རྣམས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཕར་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན། ང་ཚོས་ཕ་རོལ་པོ་ཕམ་པར་བརྒྱབ་ནས་ལང་རྒྱུ་མེད་པར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་དགོས་ཞེས་བཤད་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG