ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཇིགས་སྐུལ་པ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་དངུལ་སྒོར་བྱ་དགའ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་གི་ཧོ་ཏན་(ལི་ཡུལ)ས་གནས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པ་༡༦་དང་མི་མང་དཀྱུས་མ་༢་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་༡༨་ལ་མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་ས་ཡ་༡་ལྷག་བྱ་དགའ་སྦྱིན་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ད་དུང་ཉེན་རྟོག་པ་གསུམ་གོ་གནས་སྤར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རུང་། ཧོ་ཏན་ས་གནས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་མི་མང་དཀྱུས་མ་དེ་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ལེགས་སྐྱེས་ཅི་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་མེད་

XS
SM
MD
LG