ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཊཱ་ཨིམྶ་ ཨོབ་ ཨིན་ཌྲི་ཡ་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཨཱ་ཏུལ་སཱེ་ཏི་ཡིས་ དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ལ་ གནད་དོན་མང་པོའི་ཐད་གནས་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ བོད་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པའི་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐོར་དང་ རྒྱ་མི་རིགས་སྤྱི་བྱིང་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་སྐྱོན་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ དེ་བཞིན་ སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་ཐད་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG