ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གི་ཐོག་གནོན་ཤུགས་བརྒྱུད་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་འཆར།ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་གསུངས་གསལ་ལ། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གོ་མཚོན་ལས་འཆར་གྱི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་མང་ནས་མང་དུ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའི་ལན་དུ་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་སྲིད་གཞུང་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་བཟོ་ལས་ཁང་ཁག་གི་ཐོག་ནོར་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་དམ་དྲག་བཙན་འགེལ་གནང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།།

XS
SM
MD
LG