ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ལས་འགུལ་བ་༡༥༠འཛིན་བཟུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་སྒོ་མདུན་དུ། ལྡི་ལི་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་སྐབས། ལྡི་ལི་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་གཙོ་དང་བཅས་བོད་མི་༡༥༠ལྷག་རྒྱ་གར་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ས་གནས་དེ་ནས་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG