ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མདོ་ཁམས་འབྲི་སོག་སྦྲ་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་དམ་དྲག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་མདོ་ཁམས་སྦྲ་སོག་འབྲི་གསུམ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་དྲག་འོག་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་ལ་ཐོན་གི་མེད་པ་དང་། མདོ་ཁམས་སྦྲ་སོག་འབྲི་གསུམ་མཉམ་སྒྲིལ་སྐྱིད་སྡུག་གིས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རབས་དང་ཕྱིར་སྤེལ་བྱས་པའི་ཐད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དང་། མདོ་ཁམས་སྦྲ་སོག་འབྲི་གསུམ་མཉམ་སྒྲིལ་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཚོགས་གཙོ་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG