ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལོ་ཐོ་དང་རྩིས་འབྲས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༤་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་མོ་བྱ་ཡི་ལོ་འདིའི་ལོ་བཤད་དང་། ཟླ་བཤད། བྱ་གཞག་གནམ་དཔྱད། ཀེག་རྩིས་སོགས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལོ་ཐོའི་ནང་བཀོད་པའི་རྩིས་འབྲས་ཁག་གི་ཐད། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རྩིས་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG