ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་དེ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིག་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱིས་བརྗོད་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ཐེའི་ཝན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་རྒྱ་གར་ལ་བསྐྱོད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་དེ་ནི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱིས་བརྗོད་པ་དང་འབྲེལ་ ཐའི་ཝན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་རྒྱ་གར་ལ་བསྐྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ལུགས་རྒྱ་གར་གྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG