ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་ཤེས་པ་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་སྔོན་ལ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་དགོས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྤྱི་ཚེས་༡༢ཉིན་ཉི་ཧོང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། དེ་རྗེས་གསར་འགོད་པའི་བཅའ་འདྲིར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཉི་ཧོང་ནང་བཅའ་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་ངོ་ལུང་རྟོགས་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG