ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་དང་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་འཕྲིན་སྐར་མ་ ༡༣ ཙམ་ཞིག་དང་བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཤོག་གྲངས་ ༣༦༥ ཅན་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་ཆག་ཏུ་གཏོང་ཐབས་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་གི་བསྙོན་འཛུགས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་མིང་རྗེས་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་རྣམས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག

XS
SM
MD
LG