ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་བག་གྲོ། རྩོམ་པ་པོ་དང་ལས་འགུལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གྲྭ་བག་གྲོ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆབ་སྲིད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་སོགས་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ད་བར་དཔེ་དེབ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་དཔེ་དེབ་གསར་ཤོས་དེ་བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད། ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་བཞིན་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་ད་བར་ཁོང་གིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་༣༠ ལྷག་ལ་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག

XS
SM
MD
LG